tahun-2019-data-kerb-terpelihara.csvkerb-terpelihara-di-kecamatan-bandung-wetan-kota-bandung-20231210.zip